Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Persoonscertificering met betrekking tot explosieveiligheid
#1

Ing. Gerdian Jansen schreef in zijn column op BulkOnline het onderstaande. Wat vindt van zijn betoog?

Waarom moeten we iets doen met persoonscertificering?! Weer allemaal regeltjes die door personen zijn/worden verzonnen die niets van de materie af weten en aan het werk moeten worden gehouden. Ik weet toch alles al en doe mijn werk al jaren. Dit zal in eerste instantie veelal een primaire reactie zijn van de meeste personen. Deze reactie is enigszins begrijpelijk als je het relateert aan het algemene beeld omtrent certificering dat bij menigeen leeft, nl. je kunt alles certificeren, zelfs een betonnen zwemvest, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook naar behoren werkt. Op zich mag persoonscertificering natuurlijk nooit een doel zijn, maar moet het een middel zijn. Een middel om op een objectieve wijze aan te tonen dat de betreffende persoon kennis en kunde (competentie) heeft op het betreffende vakgebied. In de hedendaagse praktijk is het nu eenmaal zo dat binnen bedrijven anders met opleiding en het inwerken van personen wordt omgegaan als in het verleden. Ook moet tegenwoordig meer schriftelijk worden aangetoond dan “vroeger”. We geloven iemand niet meer alléén op zijn blauwe ogen. Ook liep “vroeger” eerst iemand een langere tijd met een collega mee voordat hij of zij zelfstandig het werk mocht uitvoeren. En dan niet een dag, week of maand maar weken, maanden en soms jaren. Ook was het zo dat het bedrijf en de leidinggevende de personen waar hij of zij mee werkte precies kende. Werknemers waren langere tijd, veelal jaren, aan een bedrijf verbonden. Hierdoor wist het bedrijf ook precies wat de kennis en kunde van de betreffende werknemer was. Momenteel is het niet meer vanzelfsprekend dat werknemers een zilveren jubileum vieren omdat hij of zij 25 jaar voor één en het zelfde bedrijf heeft gewerkt. De gemiddelde periode dat werknemers bij dezelfde werkgever aan het werk zijn is alleen maar afgenomen. In sommige bedrijfstakken werkt men regelmatig en soms zelfs voornamelijk met inleenkrachten. Voor deze bedrijven is het helemaal al moeilijk om precies te weten wat de kennis en kunde van alle afzonderlijke personen is.

In die situaties kan persoonscertificering uitkomst bieden. Door middel van de persoonscertificering kan nl. die kennis en kunde worden aangetoond. Voor degene die personen te werk stelt kan persoonscertificering dus een middel zijn om na te gaan of de personen die te werk worden gesteld inderdaad competent zijn om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Degene die te werk worden gesteld, kunnen door middel van een persoonscertificaat aantonen dat ze competent zijn om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Het mes snijdt zo dus aan twee kanten.

Is persoonscertificering dan alleen voor personen die regelmatig van werkgever wisselen of inleenkrachten? Neen, uiteraard niet. Overeenkomstig de ATEX 137 Richtlijn die in het Arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen moet de werkgever de werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar gasontploffingsgevaar en/of stofontploffingsgevaar kan heersen, voldoende en een passende opleiding geven met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar. Dit moet uiteraard kunnen worden aangetoond. Dus een werknemer die in een productieafdeling met gasontploffingsgevaar werkzaamheden uitvoert dient op de hoogte te zijn van mogelijke explosierisico’s en dient uiteraard ook te weten op welke wijze hij veilig zijn werkzaamheden kan en moet uitvoeren. De werkgever moet ervoor zorgen dat de persoon hiervoor is opgeleid en een instructie heeft ontvangen. Daarnaast zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat de persoon deze opleiding en instructie heeft gehad en over de juiste werkervaring beschikt. Ook hier kan dus persoonscertificering uitkomst bieden. Door middel van persoonscertificering is het aantoonbaar maken van de juiste competenties dus eenvoudiger. Is er dan maar één persoonscertificaat op het gebied van ATEX nodig? Neen, uiteraard niet. Er zijn binnen een productieafdeling waar gas- en/of stofontploffingsgevaar kan heersen vele personen werkzaam die een andere taak kunnen hebben. Dit zijn o.a. productiemedewerkers, onderhoudsmedewerkers (zowel voor elektrische apparatuur als niet-elektrische apparatuur, bijvoorbeeld een pomp), personen die een gevarenzone-classificatie opstellen,personen die installaties en apparatuur aanleggen en installeren, personen die reparaties uitvoeren of inspecties en controles verrichten, personen die installaties ontwerpen of auditinspecties uitvoeren of het explosieveiligheidsdocument beheren. In principe moet iedereen die werkzaamheden verricht binnen een gebied met gas- en/of stofontploffingsgevaar of van invloed kan zijn op explosierisico’s binnen het gebied met gas- en/of stofontploffingsgevaar zijn opgeleid en een instructie hebben ontvangen. We voeren met z’n allen niet dezelfde taken/werkzaamheden uit, dus voor alle verschillende taken/werkzaamheden zal dus ook een ander persoonscertificaat nodig zijn. Moet een werknemer dan ook alle persoonscertificaten die voor ATEX mogelijk zijn gaan behalen? Dit is alleen noodzakelijk als iemand alle verschillende taken die moeten worden uitgevoerd zelf uitvoert. Dus in de praktijk zal dit zeker niet gebeuren. Het is alleen raadzaam om een persoonscertificaat te behalen voor de taken/werkzaamheden die iemand ook daadwerkelijk uitvoert. Het opdoen van kennis en examen daarin in doen is één aspect, maar het bijhouden van die kennis en het aantoonbaar maken van de benodigde relevante werkervaring is ook noodzakelijk. En dat is alleen mogelijk als in de dagelijkse praktijk de benodigde relevante werkervaring wordt opgedaan.

Tot slot is het goed te weten dat de personen die zich binnen Stichting ATEX bezig houden met de persoonscertificering inzake explosieveiligheid allen veel ervaring hebben op het gebied van gas- en/of stofontploffingsgevaar en zich hiervoor belangeloos inzetten.
Dus persoonscertificering hoeft geen systeem te zijn met regeltjes die door ‘certificatiedeskundigen’ zijn verzonnen die verder niet inhoudelijk deskundig zijn. Persoonscertificering kan voor werkgevers en werknemers niet alleen noodzakelijk maar zelfs ook waardevol zijn om de deskundigheid van de individuele werknemer met betrekking tot zijn werkzaamheden aantoonbaar te maken.

_Ing. Gerdian Jansen is werkzaam als ATEX consultant bij HSE-Advies B.V. Met 22 jaar ervaring is hij een autoriteit in Nederland op het gebied van explosieveiligheid. Naast lid te zijn van het College van Deskundigen van Stichting ATEX (en vicevoorzitter) is hij auteur van diverse boeken op het gebied van Explosieveiligheid. Ook is hij werkzaam als docent Veiligheidskunde_


Ga naar locatie:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)